SmartDev: Niềm vui nên được lan tỏa để đại thắng Covid-19

Đồng hành cùng hành trình #SmallThingsBigDifference của VietnamWorks là những câu chuyện ý nghĩa đến từ các doanh nghiệp khác nhau. Những câu chuyện lạc quan mùa dịch dường như đã tiếp thêm phần động lực để mọi người vượt qua những khó khăn mà Covid-19 mang đến. Trong đó, chúng ta không quên nhắc đến SmartDev – công ty đã hoàn thành sứ mệnh…